Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku kolejnym użytkownikiem XEMI ERP

kzk4Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. - obsługujący 11 linii autobusowych w Białymstoku - został użytkownikiem systemu XEMI ERP. 

System został wdrożony w modułach: Paliwo, Finanse, Sprzedaż, Pracownicy. Moduł Paliwo dedykowany jest firmom posiadającym rozbudowaną flotę, chcącym mieć wgląd na analitykę oraz kontrolę wydatków paliwowych. W przypadku KZK Białystok pozwala na oszacowanie kosztów funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych.

 

Newsletter

The Bennett Family Residence611 North Avenue Middleton WisconsinDecember 23 2015 at 7 00 PM 1