XEMI SERWIS

xemi serwis skompresowany

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  691 435 165    


XEMI SERWIS to system do zarządzania serwisem (Field Service Management Software, FSMS). Profesjonalne rozwiązanie informatyczne, usprawniające obsługę zgłoszeń serwisowych. Składa się z aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla pracowników terenowych oraz internetowej aplikacji zarządczej, dedykowanej dla kadry menedżerskiej.


Pan Xemi Serwis min

 XEMI SERWIS wspiera organizację pracy służb serwisowych zarówno w kwestii planowania jak i realizacji zadań. Pozwala oszczędzić czas i koszty. Kadrze menedżerskiej ułatwia podejmowanie decyzji, a rejestracja pracy na urządzeniu mobilnym eliminuje większość pomyłek, co wpływa na podejmowanie dobrych decyzji.

xemi serwis min 1 min

 

 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ - XEMI SERWIS

11KATALOG KONTRAHENCI

Aplikacja mobilna XEMI SERWIS umożliwia serwisantowi wgląd do podstawowych danych o kontrahentach tj. adresy, kontakty, przypisane maszyny/urządzenia oraz do historii napraw jakie u danego kontrahenta zrealizował. Każdy kontrahent może zostać opatrzony pozycją GPS, co jest pomocne przy raportowaniu – trasówki.

10BAZA WIEDZY

Dzięki aplikacji mobilnej serwisant ma stały dostęp do Bazy Wiedzy, w której mogą znajdować się informacje o umowach, kontrahentach oraz przypisanych im urządzeniach. Baza wiedzy jest też idealnym miejscem na przechowywanie elektronicznych wersji instrukcji, dokumentacji technicznej, a nawet szablonów czy materiałów reklamowych.

6PRZEJRZYSTY KALENDARZ

To miejsce w aplikacji, gdzie znajdują się informacje o nowych zleceniach przypisanych danemu serwisantowi przez kierownika serwisu. Pozwala w wygodny sposób planować prace serwisowe.

5PROTOKOŁY SERWISOWE

Serwisant pracujący na aplikacji mobilnej może dokumentować swoją pracę właśnie za pomocą protokołów. Może rejestrować na nich zużyte części, materiały, wykonane usługi, czas pracy, a nawet dokumentację fotograficzną. Protokół posiada możliwość zarejestrowania podpisu złożonego na ekranie urządzenia mobilnego. Tworzenie  protokołów w aplikacji to przede wszystkim czytelność i redukcja popełnianych błędów praktycznie do „0”.

3MAGAZYN

System XEMI SERWIS umożliwia stworzenie magazynu (np. części) dla konkretnego serwisanta. Podczas wizyty ma on możliwość zarejestrowania zużytych materiałów podczas naprawy. W efekcie pozycje te widnieją także na protokole, a w kolejnym etapie na fakturze dla kontrahenta.

8CHECKLISTY

Zdefiniowana przez kierownika działu serwisu lista kontrolna, przypisana do konkretnego urządzenia, ułatwiająca prowadzenie działań serwisowych. Może posłużyć jako wskazówki dla serwisantów ale także pewnego rodzaju wymuszenie wykonania niezbędnych prac serwisowych lub podania powodu niewykonania konkretnych pozycji z listy. Jest idealną opcją podczas realizacji działań związanych z przeglądami okresowymi, czynnościami kontrolnymi czy pierwszym uruchomieniem maszyny/urządzenia.

13NIEOBECNOŚCI

Serwisant za pomocą aplikacji mobilnej może zgłosić nieobecności w danym dniu. Wniosek w stanie do akceptacji trafia na pulpit kierownika serwisu, który podejmuje decyzję o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.

9KOMUNIKATOR

W razie potrzeby, serwisant ma możliwość wymiany informacji ze swoim przełożonym z poziomu komunikatora w aplikacji.

1PRACA W TRYBIE ONLINE I OFFLINE

To niezwykle istotny czynnik gwarantujący ciągłość pracy serwisantów, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których nie ma zasięgu. Brak dostępu do Internetu to już nie problem. Twoi serwisanci mogą wykonywać powierzone im zadania offline.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI INTERNETOWEJ - XEMI SERWIS

7RÓŻNORODNOŚĆ KONFIGURACJI

System XEMI SERWIS to narzędzie z ogromnym wachlarzem możliwości konfiguracyjnych. W panelu www kierownika serwisu można definiować rozmaite parametry, w tym:

 • umowy i przypisanie do nich maszyn/urządzeń,
 • godziny obsługi poszczególnych kontrahentów,
 • asortymenty,
 • zlecenia
 • protokoły
 • listy kontrolne,
 • stany i priorytety zleceń,
 • zawartość bazy wiedzy i uprawnienia do jej elementów.

4PLANOWANIE PRACY SERWISANTÓW / TWORZENIE BRYGAD

Kierownik serwisu otrzymując zgłoszenie od klienta i mając dostęp do całego kalendarza zleceń, przypisuje zadania konkretnemu pracownikowi planując przy tym jego pracę. Może także łączyć swoich podwładnych w brygady. Brygada w systemie XEMI SERWIS to grupa osób przeznaczona do realizacji zlecenia, w skład której może wchodzić zarówno osoba pracująca na aplikacji mobilnej, jak i osoby niebędące użytkownikami systemu XEMI SERWIS. W ramach rejestracji protokołu, będzie możliwe zarejestrowanie czasu pracy dla każdej osoby wchodzącej w skład brygady.

12BIEŻĄCA KONTROLA

Kierownik serwisu może na bieżąco kontrolować pracę swoich podwładnych. Może sprawdzać jakie zlecenia są przypisane poszczególnym serwisantom, jakich zleceń nie wykonali oraz jakie zlecenia u jakich kontrahentów zostały zrealizowane. Oprócz tego w prosty sposób, za pomocą kilku kliknięć, jest w stanie sprawdzić jakie nakłady zostały poniesione do realizacji zadań, a także jakie przychody wygenerowały poszczególne zlecenia serwisowe.

2PEŁNA WIEDZA / RAPORTY

XEMI SERWIS daje możliwość badania poziomu realizacji wizyt serwisowych (weryfikacja list kontrolnych) ich terminowości i poprawności. Kierownik ma pełną wiedzę o wykonanych pracach i poniesionych nakładach w obrębie każdej umowy. Dzięki czemu jest w stanie oszacować rentowność kontraktów i na tej podstawie opracować korzystniejsze warunki zawierania kolejnych. System XEMI SERWIS jest też źródłem informacji o najczęstszych problemach użytkowników serwisowanych urządzeń/maszyn.

14DOSTĘP 24/7/365

Forma panelu www aplikacji menedżerskiej pozwala na ciągły dostęp do danych z każdego miejsca na Ziemi. W każdym momencie w razie potrzeby kierownik serwisu może analizować wszelkie działania swojego działu, kontrolować i szybko reagować na ewentualne problemy. 

Kontakt: Bartłomiej Romański, bromanski@merinosoft.com.pl,  691 435 165    

SYSTEM DO OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ- XEMI SERWIS

Przykładowy proces

XEMI SERWIS DIAGRAM1 min

KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZLECENIA SERWISOWEGO

Kierownik serwisu otrzymując telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie od kontrahenta przypisuje je do konkretnego serwisanta.

Z poziomu aplikacji mobilnej pracownik serwisu obsługuje zlecenie od jego otwarcia aż do wydania protokołu kontrahentowi. Serwisant może zrobić zdjęcie urządzenia „przed i po”, co może posłużyć za dodatkowe potwierdzenie wykonanej pracy. Może określić jakiego rodzaju napraw dokonał: serwisowej, gwarancyjnej, a może instalacji nowego urządzenia. Oznacza jakie części wykorzystał do naprawy, co automatycznie generuje dokumenty magazynowe w systemie ERP (konieczny proces integracji z Systemem Transakcyjnym).Realizuje zadania z checklisty, jeśli taka jest przypisana do danego urządzenia. Zamyka wizytę i generuje protokół. Gotowy dokument może wydrukować na drukarce mobilnej po  zarejestrowaniu podpisu osoby odbierającej prace serwisowe. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, serwisant za pomocą aplikacji może dodać kolejną wizytę u danego kontrahenta.

Po skończonej wizycie kierownik serwisu zatwierdza protokół, po czym system generuje fakturę dla danego kontrahenta.

PROGRAM DLA SERWISU ZINTEGROWANY Z TWOIM SYSTEMEM

 XEMI SERWIS to program do zarzadzania serwisem. Może działać samodzielnie lub być zintegrowany z systemem ERP funkcjonującym w Twojej firmie.

xemi serwis architektura min

KORZYŚCI XEMI SERWIS

 • obsługa serwisu na najwyższym poziomie,
 • wiedza wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • pełna kontrola,
 • prognozowanie wyników,
 • wizerunek firmy nowoczesnej, wiarygodnej i profesjonalnej,
 • usprawnienie pracy,
 • porządek w dokumentach,
 • efektywnie wykorzystany czas pracy, dzięki planowaniu i przypisywaniu zadań.

Więcej o XEMI Serwis powie Ci:
Bartłomiej Romański
bromanski@merinosoft.com.pl
691 435 165