Dostęp do danych pracowników bez angażowania Działu HR?

ePracownicy aktualn

Tak, to możliwe. Dzięki XEMI ePracownicy uwolnisz Dział Kadr od ciągłych "wycieczek" pracowników z pytaniami o pozostałe dni urlopu, przypisane wyposażenie, grafiki na przyszły miesiąc i wiele innych.

Prezentujemy nasz autorski portal www z dostępem do danych pracowniczych, uwalniający Działy HR z wielu uciążliwych obowiązków. Dedykowany menedżerom średniego szczebla i ich pracownikom.

 

 Funkcje programu XEMI ePracownicy:

PORTAL KIEROWNIKA
PORTAL PRACOWNIKA
 • dostęp do danych osobowych pracowników,
 • wgląd do nieobecności,
 • planowanie czasu pracy i tworzenie grafików,
 • zespołowe karty pracy,
 • powiadomienia w portalu, e-mail i sms...
 • dostęp do własnych danych osobowych,
 • wgląd do nieobecności,
 • generowanie wniosków urlopowych,
 • grafiki i czas pracy,
 • paski wynagrodzeń i PIT-y,
 • wgląd w stan zadłużenia,
 • powiadomienia w portalu, e-mail i sms...

 

20 iko białyKorzyści:

 • bez inwestowania w infrastrukturę (SaaS),
 • integracja z dowolnym systemem kadrowo-płacowym,
 • optymalizacja obiegu informacji w firmie,
 • odciążenie Działu HR poprzez eliminację ciągłych „wycieczek” pracowników,
 • usprawnienie pracy kierowników poprzez intuicyjne tworzenie grafików pracy, powiadomienia, wgląd do danych podwładnych z każdego miejsca i o każdej porze,
 • brak konieczności przepisywania grafików, kartek i e-maili - system eksportuje dane do systemu kadrowo-płacowego
 • eliminacja pomyłek – system wychwytuje błędy podczas wprowadzania danych do grafików,
 • skuteczna ochrona danych osobowych – każdy pracownik ma dostęp jedynie do swoich danych, kierownik zaś do danych jedynie swoich podwładnych.
 • koniec kłopotliwego rozdawania pasków wynagrodzeń i PIT-ów – system automatycznie odnotowuje odbiór PITu przez pracownika
 • koniec z zapominaniem o terminach ważności badań pracowników, szkoleń BHP, czy o kończących się umowach o pracę, wszystko dzięki automatycznym powiadomieniom w panelu, na telefon lub e-mail.

WIĘCEJ

 

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności