Nowe rozwiązanie - XEMI RODO

xemi rodo do aktualności

logo UE rgb 1 2Z radością informujemy o naszym zupełnie nowym rozwiązaniu - XEMI RODO. Niezależnej platformie www, stworzonej z myślą o podmiotach, które poszukują prostych narzędzi do porządkowania spraw związanych z RODO. Programie dedykowanym zarówno dla małych firm, jak i dużych organizacji. Idealne narzędzie wspomagające pracę Inspektorów Ochrony Danych Osobowych obsługujących nawet kilku Administratorów.

 

 


Funkcje programu XEMI RODO:

 • rejestr zbiorów,
 • rejestr użytkowników,
 • rejestr pomieszczeń,
 • rejestr programów,
 • rejestr podmiotów,
 • rejestr czynności przetwarzania (obowiązkowy dla wszystkich ADO),
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania (obowiązkowy dla podmiotów przetwarzających w imieniu innych ADO – procesorów),
 • rejestr incydentów,
 • baza wiedzy,
 • ankiety...

XEMI RODO to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie, które w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Co więcej, powiazania między poszczególnymi rejestrami sprawiają, że praca z programem jest płynna i przyjemna.

Korzyści:

 • ekspresowy dostęp do danych w razie kontroli UODO,
 • model SaaS - bez konieczności instalacji,
 • nieograniczona ilość użytkowników w ramach jednego ADO.

Węcej: www.xemirodo.pl

XEMI RODO powstał w ramach projektu GRANT/169 programu „Granty na innowacje” - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności