Nowe opcje w XEMI

XEMI PEF nowe opcje min

Już za niespełna 3 miesiące wejdzie w życie obowiązek odbioru, a także możliwość wysyłania faktur elektronicznych w ramach zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. System XEMI zostanie wzbogacony w standardzie o możliwość generowania plików ustrukturyzowanych z modułu Sprzedaż. Pliki te będzie można wczytać bezpośrednio do Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

USTAWA, która zacznie obowiązywać od 18 kwietnia 2019 roku, umożliwi instytucjom biorącym udział w przetargach publicznych przesyłanie do Zamawiających ustrukturyzowanej e-faktury za zrealizowane usługi. Wszystko to za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W tym celu każdy Zamawiający oraz Wykonawca realizujący zamówienia publiczne, będą zobowiązani do zarejestrowania swoich kont na wspomnianej Platformie.

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności