RundaT - Pokaż swój pomysł!

Runda T strona www aktualnosci min

Wszystkich pełnoletnich pomysłodawców innowacyjnych projektów zachęcamy do wziecia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Technotalenty - RundaT

Bez ograniczeń wiekowych!  I  Bez ograniczeń branżowych!  I  Projekty, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane  I  Projekty we wczesnej fazie komercjalizacji  I  Projekty, które powstały w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim  I  Projekty, które będą realizowane w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

REKRUTACJA PROJEKTÓW DO 15 KWIETNIA 2021 ! --> Przedłużony termin do 20 czerwca 2021r.

KATEGORIE: 

  • Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.
  • Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.
  • Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.
  • Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.

Więcej Informacji: http://technotalenty.pl/rundat2020/

Newsletter

Baner xemi serwis dmf

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności