Borowski & Borowski

Borowski & Borowski to firma handlowo-dystrybucyjna w branży spożywczej. Istnieje od 1994 roku. Posiada w sprzedaży około 2000 pozycji asortymentowych ponad 70 producentów. Obsługuje klientów indywidualnych i lokalne sieci handlowe. Jej doświadczenie zostało wielokrotnie nagrodzone między innymi wyróżnieniem przyznawanym dla najdynamiczniej rozwijających się firm regionu: Gazelą Biznesu, Gepardem Biznesu oraz Diamentem Forbes'a.

Wraz z rozwojem działalności i rosnącymi wymaganiami klientów Zarząd postanowił wspomóc procesy biznesowe zachodzące w organizacji zintegrowanym system klasy ERP.

Główne potrzeby:

  • efektywne zarządzanie,
  • zewnętrzna obsługa serwisowa,
  • ułatwienie procesów decyzyjnych oraz szybszej reakcji na zachodzące zmiany.

Analizując rynek dostawców systemów i ich potencjał podjęto współpracę z Merinosoft Sp. z o.o. Wdrożenie sytemu XEMI przeprowadzono zgodnie z wcześniej przygotowaną analizą przedwdrożeniową w ramach której zostały zdefiniowane potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstwa. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników Merinosoft proces przebiegł płynnie i odznaczał się dużym poziomem merytorycznym.

Zaimplementowane rozwiązania pozwoliły na pełną integrację dokumentów, zapewniona, została dostępność do aktualnych danych o kontrahentach,  rozliczeniach, towarach, stanach magazynowych i wielkości sprzedaży. Wszystko to pozwoliło na szybkie uzyskanie pełniejszego obrazu firmy. Poprawił się także przepływ informacji ze strategicznymi partnerami zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.


Korzyści płynące z systemu:

  • Opieka serwisowa w systemie 24/7/365,
  • outsourcing pełnej obsługi informatycznej (w tym serwerów),
  • pełny obieg dokumentów,
  • analizy na podstawie wewnętrznych danych w firmy,
  • poprawa obsługi klientów,
  • bieżąca rejestracja wszystkich zdarzeń gospodarczych.

Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich 2007-2013: PO Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności