Galeria Kwadrat

Galeria Kwadrat jest jednym z najstarszych tego rodzaju obiektów w Białymstoku i na Podlasiu. Działa z powodzeniem od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo jako klasyczny hipermarket, później, wraz z rozwojem rynku konsumenckiego, rozszerzono działalność o galerię handlową. W chwili obecnej, pod marką „Twój Bliski” rozwija się sprzedaż detaliczna również w mniejszych sklepach na osiedlach mieszkaniowych.

Początkowo Galeria Kwadrat stosowała rozwiązania starszej generacji oparte o technologię DOS. Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na informację i sprawne zarządzanie, coraz to większym organizmem zdecydowano się na wymianę dotychczasowego oprogramowania. Brakowało płynnego przepływu informacji przez poszczególne jednostki w firmie, a co za tym idzie racjonalnej oceny sytuacji i reakcji na potrzeby organizacyjne w firmie. Możliwości oprogramowania były niewspółmierne do rosnących potrzeb.

Wdrożenie nowego systemu zostało poprzedzone szczegółowa analizą przedwdrożeniową która pokazała jakie z modułów można wdrożyć „od ręki”, a które trzeba  skastomizować, bądź wręcz napisać na potrzeby Galerii Kwadrat dostosowując XEMI do indywidualnych rozwiązań biznesowych.

W ramach wdrożenia zostały zainstalowane moduły XEMI: Finanse, Pracownicy oraz Sprzedaż.
Wdrożenie systemu odbywało się bez przerwy w ciągłości pracy firmy. Współpraca dotyczyła nie tylko zakupu oprogramowania i jego wdrożenia, ale także opieki serwisowej, jaką oferuje Merinosoft.


Korzyści:

Zaimplementowanie systemu XEMI pozwoliło na:

  • usprawnienie i ujednolicenie procesów decyzyjnych (w ujednoliconym systemie);
  • poprawienie jakości obsługi klientów;
  • ułatwienie przepływu dokumentów (w coraz bardziej skomplikowanej strukturze organizacyjnej);
  • efektywną kontrolę finansowa,
  • precyzyjne analizy wyników sprzedaży poszczególnych produktów/grup produktowych,
  • umożliwienie efektywnej koordynacji sprzedaży i działań marketingowych i handlowych,
  • planowanie z większą precyzją potrzeb zaopatrzenia, lepsze zarządzanie magazynem oraz optymalizacja jego stanów.
  • zmniejszenie pracochłonności.

Prosty interfejs systemu XEMI pozwolił w sposób szybki i sprawny rozpocząć prace w nowym środowisku informatycznym pozwalając na dalszy dynamiczny rozwój całej firmy.

 REFERENCJE

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności