MPK Zakładu Budżetowego w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji działa od 1 stycznia 1992 roku jako jednostka budżetowa miasta Łomży. Oprócz podstawowego zadania jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Łomży w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zakład świadczy usługi w zakresie wynajmu autobusów, remontów, reklam oraz sprzedaży biletów. Firma posiada również stację paliw. Na dzień dzisiejszy MPK w Łomży obsługuje 17 linii autobusowych. MPK w Łomży zajmuje wysokie miejsce w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami tego typu w kraju. Na dzień dzisiejszy jednostka zatrudnia ponad 100 pracowników; kierowców, mechaników i obsługi administracyjnej.

Przed implementacją w pełni zintegrowanego systemu jakim jest XEMI, MPK stosowało kilka autonomicznych aplikacji. Instytucja potrzebowała zamiany dotychczas niezależnych od siebie systemów na jeden, scalający wszystkie moduły.

MPK posiada dość rozbudowaną strukturę, w której skład wchodzi zarówno część usługowa, serwisowa oraz magazynowa. Intensywny rozwój zmusił jednostkę do zatrudnienia dodatkowych ludzi. Rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń było coraz trudniejsze. Problem dotyczył przede wszystkim różnych terminów realizacji przelewów na konta pracowników oraz ewidencji zróżnicowanych godzin pracy kierowców autobusów. Szeroki zakres działalności wywołał również trudności w sprawnym zarzadzaniu procesami finansowymi. Instytucja miała kłopot z szybkim dostępem do kluczowych informacji m.in. do danych z plików obsługujących kasę biletową oraz kasy fiskalne w autobusach.

Zwiększona ilość zadań wywołała również potrzebę zmian w zakresie sprzedaży i obsługi magazynu. Instytucja rozpoczęła poszukiwania systemu usprawniającego procesy sprzedaży oraz umożliwiającego tworzenie różnego rodzaju dokumentów sprzedażowych. W firmie dodatkowy kłopot sprawiało monitorowanie aktualnych stanów magazynowych. Instytucja potrzebowała programu, który informowałby na bieżąco pracowników o wielkości zapasów. Także sporządzanie raportów było w tym przypadku dość skomplikowane i czasochłonne, co utrudniało sprawne zarządzanie zasobami MPK.

Po rozpoznaniu kluczowych potrzeb MPK Łomża, podjęto decyzję o zaimplementowaniu nowego systemu we wszystkich obszarach, w których konieczne były zmiany.

Głównym czynnikiem determinującym wybór nowego systemu była pełna integracja modułów dotyczących kadr, płac, finansów oraz sprzedaży. Kolejnym istotnym elementem, który wpłynął na decyzję, była migracja danych archiwalnych z poprzednich aplikacji do nowego systemu.

Kierownictwo MPK podjęło decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu XEMI. W ramach przygotowania, konsultanci Merinosoft dokonali szczegółowej analizy przedwdrożeniowej w obszarach: Finanse, Pracownicy i Sprzedaż, która pozwoliła na precyzyjne określenie oczekiwań przedsiębiorstwa.

W trakcie wdrożenia zrealizowano następujące operacje:

 1. przeniesiono dane z wcześniej użytkowanych aplikacji do nowego systemu,
 2. dopasowano system XEMI do potrzeb MPK
 3. zainstalowano oprogramowanie na serwerach MPK
 4. przeprowadzono szkolenia pracowników MPK w zakresie eksploatacji systemy,
 5. zapewniono wsparcie merytoryczne po uruchomieniu systemu.

Zakończone sukcesem wdrożenie usprawniło pracę we wszystkich pożądanych przez MPK obszarach. System pozytywnie wpłynął na wiele aspektów firmy. Lepszy przepływ informacji oraz szybszy dostęp do danych znacznie ułatwia tworzenie wszelkiego rodzaju analiz, a co za tym idzie wspiera procesy decyzyjne w firmie.


Korzyści:

 1. Dzięki możliwości definiowania dowolnych zestawień, XEMI Finanse usprawnia proces analizy finansowej i ułatwia bieżącą kontrolę kosztów.
 2. XEMI Sprzedaż zapewnia wsparcie dla wszelkiego rodzaju procesów sprzedażowych.
 3. Obsługa dokumentów magazynowych odbywa się automatycznie, co również wpływa na sprawniejsze monitorowanie stanów i obrotów magazynowych.
 4. Moduł Pracownicy ułatwia rejestr danych niezbędnych do prawidłowego naliczania wynagrodzeń oraz pozwala na sporządzanie skomplikowanych list płac, płatnych w różnych terminach.
 5. Integracja dotychczas niezależnych modułów wywołała pozytywne zmiany w pracy pracowników w zakresie przepływu informacji.
 6. System XEMI zapewnia także bezpieczeństwo w obszarze wymagań przepisów prawa.

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności