Nordis Chłodnie Polskie

Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. powstała w 1992 roku w wyniku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego. Na dzień dzisiejszy jest największą grupą kapitałową producentów i dystrybutorów mrożonej żywności w kraju. Zajmuje się przede wszystkim produkcją lodów, owoców i warzyw, wyrobów kulinarnych oraz dań warzywno – mięsnych.  Nordis świadczy również usługi w zakresie mrożenia i przechowywania towarów mrożonych.

Głównym celem firmy jest dostarczenie konsumentom wyrobów o najwyższej jakości. Aktualnie wiele z nich sprzedawanych jest do krajów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych odbiorców. W konsekwencji przejęć innych firm, Nordis stawał się coraz większy. Na dzień dzisiejszy w skład przedsiębiorstwa wchodzą 3 oddziały oraz 4 zależne spółki. Obecnie Nordis Chłodnie Polskie zatrudnia łącznie ok. 589 pracowników.

Przed implementacją zintegrowanego systemu informatycznego XEMI, spółka działała na kilku odrębnych aplikacjach DOS - owych.
Nordis swoje produkty sprzedaje za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, w hurtowni oraz dla dystrybutorów. Na skutek szybkiego rozwoju spółki, kierownictwo zaczęło poszukiwać rozwiązań dla kanałów vanselling i presseling. W 2004 roku zgłoszono zapotrzebowanie na system wspomagający zarządzanie siecią przedstawicieli. Od tamtego czasu firma z powodzeniem korzysta z Mobilnego Systemu Wspomagania Sprzedaży Sales Force, dostarczanego przez Merinosoft Sp. z o.o.

Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem dynamicznie rozwijającym się. W efekcie przejmowania kolejnych firm, znacznie poszerzyło swoją działalność zarówno terytorialną jak i produkcyjną. Sytuacja ta była pewnego rodzaju bodźcem do inwestycji w dodatkowe funkcjonalności systemu informatycznego. W 2010 roku Zarząd zdecydował się poczynić krok w tym kierunku i podjął decyzję o zmianie programu.


Potrzeby:

 1. zapewnienie integralności pewnej części danych pomiędzy serwerami odrębnymi dla każdego oddziału,
 2. umożliwienie okresowej wymiany danych między poszczególnymi spółkami, pomimo braku stałego połączenia sieciowego,
 3. uzyskanie bilansu skonsolidowanego wszystkich podległych spółek,
 4. rozliczenie produkcji
 5. identyfikowalność partii produkcyjnych
 6. szybkość fakturowania
 7. definiowanie rabatów – wprowadzenie elastycznej, nowoczesnej polityki cenowej w stosunku do różnych podmiotów w kanale dystrybucji.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę pomiędzy spółką Nordis, a firmą Merinosoft, Zarząd podjął decyzję o wyborze sprawdzonego już dostawcy oprogramowania i rozpoczęto wdrożenie systemu XEMI. Czynnikami wpływającymi na tą decyzję była całkowita integracja systemu oraz migracja danych z wcześniej użytkowanych aplikacji.

Implementacja we wszystkich spółkach w zakresie merytorycznym objęła moduły: finansowo – księgowy, gospodarki magazynowej i rozliczeń produkcyjnych, a także sprzedaży i logistyki.  Dodatkowo w spółce „matce” wdrożono moduł analiz korporacyjnych sprzedaży i moduł konsolidacji bilansu.

W ramach realizacji całego procesu wykonano kolejno następujące czynności:

 1. przeprowadzono szczegółową analizę przedwdrożeniową,
 2. przeniesiono dane katalogowe i dokumenty  z poprzedniego systemu,
 3. dostosowano program do wymagań spółki Nordis,
 4. w oparciu o potrzeby firmy stworzono program produkcyjny, zgodny z międzynarodowymi wytycznymi GS1
 5. zainstalowano system na serwerach spółek „córek”,
 6. przeprowadzono szkolenia pracowników i administratorów w zakresie użytkowania systemu.

Odpowiedź na potrzeby

Dzięki wdrożeniu i użytkowaniu systemu XEMI Nordis uzyskał wiele korzyści. Do najważniejszych należą:

 • System XEMI wykorzystując najnowsze rozwiązania informatyczne Microsoft Windows Server 2008 i Microsoft SQL Server 2008 zapewnia częściową spójność baz danych pomiędzy spółkami pomimo braku pełnej pracy on – line.
 • System XEMI umożliwia identyfikowalność partii, która jest jednym z podstawowych warunków istnienia systemu HACCP wymaganego w firmach sektora spożywczego.
 • Moduł sprzedaży i logistyki posiada opcję „szybkiego fakturowania”, która pozwala w sposób maksymalnie uproszczony obsłużyć sprzedaż.
 • Nowy system usprawnił działania w zakresie rozliczania produkcji umożliwiającego m. in. generowanie kalkulacji planowanych kosztów wytwarzania wyrobów.
 • Moduł sprzedaży i logistyki pozwala na definiowanie warunków handlowych dla różnego typu klientów.

 REFERENCJE

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności