Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Ełk. Swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku. Do jej głównych zadań należy pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody do odbiorców oraz przyjmowanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie wykonywania sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz badań i analiz wody i ścieków prowadzonych w laboratorium firmy. Dzięki całkowitej automatyzacji, opartej na sterowaniu komputerowym firma ma możliwość podniesienia jakości świadczonych usług. Aktualnie PWiK Sp. z o.o. w Ełku realizuje projekt gruntownej renowacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta. Działania te prowadzi w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno -kanalizacyjnej aglomeracji Ełk” Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 122 doświadczonych pracowników.

Zarówno Zarząd jak i pracownicy PWiK dokładają wszelkich starań aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami mieszkańców oraz za wciąż rozwijającą się gospodarką i wymaganiami stawianymi przed instytucjami tego typu. Potrzeba intensywnego rozwoju infrastruktury wywołała konieczność pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.  W roku 2009 Urząd Miasta Ełk otrzymał dofinansowanie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie renowacji kanalizacji.

Jednym z głównych warunków programu było stworzenie oddzielnej struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację projektu (JRP). Niestety dotychczasowy system informatyczny nie posiadał odpowiednich funkcjonalności do obsługi kadrowo - płacowej osobnych jednostek.

Pracownicy, którzy biorą udział w realizacji projektu, otrzymują wynagrodzenia z UE. Firma poszukiwała oprogramowania, które umożliwiłoby rozróżnienie płac w systemie. Ważną kwestią było zdefiniowanie wydruków, zestawień zbiorczych dotyczących wynagrodzeń JRP i wynagrodzeń pozostałych. Zdarza się tak, że jedna osoba pracuje jednocześnie w ramach programu i w ramach standardowej działalności firmy, a to stanowi dodatkowy problem. Konieczne było również usprawnienie w przypadku rejestracji wielu równoległych umów o pracę dla jednego pracownika.


Ponadto PWiK w Ełku potrzebowało poprawek w przypadku:

 • rejestru czasu pracy, harmonogramów oraz drukowania gotowych zestawień,
 • zwiększania możliwości definiowania składników płacowych.

Wieloletnie doświadczenie konsultantów firmy Merinosoft pozwoliło na sprawne rozpoznanie potrzeb PWiK. Po wnikliwej analizie sytuacji przedsiębiorstwa, Zarząd podjął decyzję o implementacji zintegrowanego systemu XEMI w obszarze kadrowo – płacowym. Decydującą kwestią podczas wyboru dostawcy oprogramowania było rozszerzenie systemu o funkcję dającą możliwość wyróżnienia wynagrodzeń dotyczących projektu JRP.

W ramach wdrożenia wykonano następujące działania:

 • Zainstalowano moduł XEMI Pracownicy na serwerach i stacjach roboczych PWiK,
 • rozbudowano standardowy program XEMI Pracownicy o możliwość wyodrębnienia wynagrodzeń dotyczących projektu JRP,
 • przeprowadzono prace programistyczne i testowe pod klienta,
 • przeprowadzono migrację danych oraz testy poprawności,
 • skonfigurowano program,
 • przeszkolono pracowników w zakresie użytkowania systemu.

Wdrożone oprogramowanie XEMI Pracownicy znacznie usprawniło pracę w zakresie obsługi kadrowo – płacowej. Dzięki nowym funkcjonalnościom systemu PWiK nie musiało zatrudniać nowych ludzi. Na dzień dzisiejszy pojedynczy pracownik ma możliwość wykonywania pracy jednocześnie na standardowym stanowisku jak i w ramach projektu UE.


KORZYŚCI

Do pozostałych możliwości jakie daje program należą:

 • wyodrębnienie wynagrodzeń JRP (wynagrodzenia inwestycyjne i eksploatacyjne),
 • zdefiniowanie odrębnych zestawień dla wynagrodzeń JRP i wynagrodzeń pozostałych
 • rejestr wielu równoległych umów o pracę dla tego samego pracownika
 • przygotowywanie gotowych zestawień do księgowości (rozdzielnik płac)
 • rejestr harmonogramów oraz czasu pracy poszczególnych pracowników.

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności