Zespół Biegłych Rewidentów Audytor Sp. z o.o.

ZBR Audytor Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1993 roku. Aktualnie jest Spółką audytorską, świadczącą usługi w zakresie audytu finansowego, badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego. ZBR AUDYTOR Sp. z o.o. jest przygotowana do udzielania pomocy swoim klientom (w szczególności małym i średnim firmom) już na etapie rozpoczęcia ich działalności, towarzysząc im aż do chwili osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku.

Obecnie wiele nowopowstałych przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing usług finansowych. Ciągły wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie większa liczba zleceń w firmie Audytor, wzbudziły zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązanie usprawniające procesy realizowane w Spółce. Firma pragnie wciąż podnosić jakość swoich usług, które z powodzeniem zaspokoją zróżnicowane potrzeby klientów. Jednocześnie stara się utrzymać pozytywny, budzący zaufanie wizerunek.

Audytor Sp. z o.o. korzystała dotychczas z DOS – owego systemu SKI, dostarczonego przez Merinosoft Sp. z o.o. Potrzeba zmiany systemu była podyktowana przede wszystkim potrzebami obsługiwanych klientów, takimi jak: nieograniczony dostęp do danych finansowych, oszczędność czasu, możliwość ciągłej obserwacji sytuacji firmy.

POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z OBSŁUGI KLIENTÓW:

 • ułatwienie współpracy z klientami,
 • szybka wymiana dokumentów między Spółką, a jej klientami,
 • wzmocnienie wizerunku nowoczesnej firmy, troszczącej się o dobro klientów,
 • zwiększenie jakości oferowanych usług.

W odpowiedzi na te potrzeby zrodził się pomysł na stworzenie platformy B2B. Tego typu rozwiązanie ułatwia komunikację z klientami, dzięki możliwości przesyłania dokumentów poprzez sieć Internet oraz dostępowi klienta do wszystkich informacji za pomocą portalu www.
Zarząd firmy Audytor postanowił, że w dalszym ciągu będzie współpracował z firmą Merinosoft Sp. z o.o. Zdecydowano o wdrożeniu systemu XEMI Finanse i XEMI Pracownicy oraz wprowadzeniu nowej platformy B2B.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie wdrożenia była integracja zaimplementowanych modułów z systemami transakcyjnymi klientów. Firma Merinosoft Sp. z o.o. zobowiązała się również dostarczyć wszelkie urządzenia infrastruktury informatycznej, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania. 

W ramach wdrożenia:

 • zainstalowano oprogramowanie na serwerach,
 • przeprowadzono migrację danych,
 • przeszkolono pracowników Audytor Sp. z o.o. w zakresie eksploatacji systemu,
 • zapewniono wsparcie merytoryczne dla wszystkich użytkowników.

Audytor Sp. z o.o. korzysta również z opieki serwisowej Merinosoft Sp. z o.o.

Stworzenie portalu było możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu programistów firmy Merinosoft oraz wsparciu finansowemu jakie Spółka Audytor otrzymała na realizację projektu „Integracja systemu finansowo – księgowego w celu automatyzacji elektronicznej wymiany danych i informacji” w ramach Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 


Korzyści dla firmy Audytor

 • wizerunek firmy innowacyjnej,
 • większe zainteresowanie usługami dzięki nowym usprawnieniom (pozyskiwanie nowych klientów),
 • lojalność obecnych klientów,
 • większy zysk,
 • pełna obsługa klientów,
 • wysoki stopień zautomatyzowania,
 • zaufanie klientów,
 • integracja portalu B2B z systemem XEMI oraz systemami transakcyjnymi klientów,
 • oszczędność pracy związanej z ręcznym wprowadzaniem danych.

Korzyści dla klientów

 • nieograniczony dostęp do danych finansowych z każdego miejsca na świecie (24/7/365),
 • oszczędność czasu, dzięki możliwości przesyłania dokumentów źródłowych w postaci elektronicznej,
 • usługi wysokiej jakości,
 • bezpieczeństwo danych,
 • prosty w obsłudze portal www,
 • przejrzyste raporty obrazujące sytuację finansową firmy.

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności