Porcelana Krzysztof Sp. z o.o.

3Początek fabryki to rok 1831, kiedy to Carl Krister wykupił dwie sąsiadujące ze sobą fabryczki fajansu i łącząc w jedno przedsiębiorstwo, rozpoczął w nich produkcję porcelany. Obecnie firma zajmuje się produkcją porcelany stołowej i różnego rodzaju galanterii porcelanowej. Zakład produkuje porcelanę w trybie produkcji planowanej jak również realizuje indywidualne zamówienia. Oferta fabryki obejmuje kilkanaście wzorów oraz 10 fasonów. 

Wyroby z Wałbrzycha trafiają do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, krajów Beneluksu i skandynawskich. Wędrują również na południe do Czech, Grecji czy Turcji. Firma ma też stałych odbiorców w krajach arabskich, Ameryce Północnej oraz w Azji.

W 2010r. nowy inwestor postanowił wdrożyć nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie wszystkimi działami firmy. Biorąc pod uwagę dotychczasową, owocną współpracę pomiędzy spółką Nordis (z której wywodził się inwestor) a firmą Merinosoft, została podjęta decyzja o wyborze sprawdzonego dostawcy oprogramowania. Rozpoczęto wdrażanie systemu XEMI ERP w obszarach: Magazyn, Produkcja, Sprzedaż, Finanse, Pracownicy.

Do tej pory Porcelana Krzysztof Sp. z o.o. korzystała z kilku niepowiązanych rozwiązań informatycznych. Powodowało to konieczność kilkakrotnego wprowadzania tych samych danych. Przy ponad 1 500 zdarzeniach gospodarczych miesięcznie często generowało to pomyłki. Produkcja również była planowana w oparciu o dane uzyskane z różnych systemów. Celem wdrożenia XEMI ERP było więc zmniejszenie ilości błędów, automatyzacja pracy oraz wielopłaszczyznowy wgląd w dane przedsiębiorstwa.

W związku z tym, iż 80% sprzedaży firmy to eksport, położono nacisk na obsługę dokumentów wielowalutowych oraz wydruk wielojęzycznych dokumentów handlowych i logistycznych. Klientowi można wystawić dokument sprzedaży z kilku różnych cenników w różnych walutach a specyfikacje wysyłkowe drukowane są według indywidualnych wzorów określonych przez klientów. 

W module XEMI Produkcja proces produkcyjny został podzielony na etapy zgodnie ze stanem faktycznym. Zamówienie klienta jest wprowadzane do systemu w rozbiciu na poszczególne pozycje wraz z oczekiwanym terminem wykonania. Na podstawie zamówienia program tworzy harmonogram jego realizacji z podziałem na poszczególne zlecenia produkcyjne. W systemie widać stopień zaawansowania poszczególnych zamówień a także rentowność danego etapu. Przy zleceniu rejestrowane są czynności oraz poniesione nakłady. Dane te przekazywane są automatycznie do modułu XEMI Finanse i XEMI Pracownicy. Precyzyjne planowanie produkcji znacząco ułatwiło prognozowanie zapotrzebowania na surowce. Raporty produkcyjne są z kolei bazą do ustalania norm zużycia materiałów, ilości odpadów czy braków, jak również pomaga w kosztorysowaniu nowych wyrobów.

XEMI Magazyn znacznie ułatwia też kompletowanie zamówień. Występowanie w jednym zestawie asortymentu z różnych fasonów było głównym problemem z którym do tej pory borykał się magazyn. Osiągnięto to dzięki możliwości tworzenia zestawień w konfiguracji: asortyment + dekoracja + logo + gatunek oraz określeniu w jakiej ilości w danym zestawie występuje.

Dodatkowo XEMI ERP obsługuje sklep fabryczny, który powstał na potrzeby klientów indywidualnych.