"Społem" Augustowska Spółdzielnia Spożywców w Augustowie

 "Społem" Augustowska Spółdzielnia Spożywców w Augustowie powstała w 1946r. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego, gastronomii i produkcji. Posiada sieć 16 sklepów ogólnospożywczych, świadczy usługi gastronomiczne w 3 placówkach, produkuje szeroki asortyment pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na informacje i sprawne zarządzanie Spółdzielnia zdecydowała się na wymianę dotychczasowego oprogramowania. W ramach wdrożenia zainstalowano następujące moduły XEMI ERP: Finanse, Pracownicy oraz Sprzedaż Usług.

Moduł Finanse usprawnia pracę działu Księgowości poprzez automatyzację procesów oraz wsparcie funkcji kontrolnych. Generowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald, tworzenie sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych, automatyzacja rozliczania kosztów oraz marży - to tylko niektóre z funkcjonalności, które zostały wdrożone. W systemie XEMI ERP występuje również uproszczona ewidencja dokumentów zewnętrznych za pomocą szablonów. Zarejestrowane dokumenty źródłowe są automatycznie księgowane w oparciu o definicje księgowań. Skróciło to czas wprowadzania dokumentów, a także ograniczyło możliwość popełnienia błędów. 

System XEMI ERP zapewnia integrację z systemem sklepowym. Dokumenty są importowane do modułu księgowego, a następnie automatycznie dekretowane. Pozostałe systemy dziedzinowe obsługujące zakłady produkcyjne oraz lokale gastronomiczne są również zintegrowane z systemem XEMI ERP.

schemat społem

"Społem" Augustowska Spółdzielnia Spożywców zatrudnia ok. 200 osób. Wdrożony moduł Pracownicy pozwala na obsługę niejednolitych form zatrudnienia oraz zróżnicowanych składników płacowych. Ze względu na dużą rotację pracowników, niezbędną funkcjonalnością było drukowanie z systemu dokumentów kadrowych (umowy o pracę, świadectwa pracy itp.). W Spółdzielni zdarzają się przypadki ponownego zatrudniania pracownika po przerwie, dlatego też przydatna okazała się możliwość kopiowania kartotek. Ponadto masowa rejestracja danych (np. urlopów) znacznie przyspiesza obsługę kadrową. System XEMI ERP powiadamia o kończących się badaniach okresowych, szkoleniach BHP czy umowach, co przy tak wielu pracownikach oraz formach zatrudnienia bardzo ułatwia pracę działu Kadr. 

System XEMI ERP udostępnia Spółdzielni szereg zestawień i raportów, zarówno dotyczących modułu Pracownicy jak i modułu Finanse. Kierownictwo ma w dowolnej chwili podgląd na zmiany załogi w sklepie w okresie np. ostatnich 5 lat, na ilość osób przyjętych i zwolnionych, na wysokość średniej płacy z podziałem na rodzaj pracownika i placówkę oraz ilość osób z wybranym wykształceniem. System XEMI ERP usprawnia proces analizy finansowej. Proste budowanie raportów i zestawień pozwala mieć wgląd m.in. na marżę, wynik, bilans, rachunek zysków i strat. Kierownictwo dzięki temu na bieżąco zna sytuację finansową Spółdzielni.