Mispol S.A.

Mispol S.A. jest wieloodziałową firmą działającą w branży spożywczej głównie w sektorze przetwórstwa mięsnego. Posiadany potencjał produkcyjny i zaplecze technologiczne pozwala oferować szeroką gamę artykułów przeznaczonych na rynek polski i zagraniczny. Kluczową działalnością firmy Mispol S.A. jest produkcja Marek Własnych na potrzeby licznych sieci handlowych.

Mispol S.A. postanowiła wdrożyć nowoczesny system informatyczny pozwalający skutecznie zarządzać wszystkimi działami firmy. Zważywszy na dobrą współpracę z Merinosoft (przedsiębiorstwo do tej pory korzystało z modułu XEMI Pracownicy) podjęto decyzję o wdrożeniu XEMI ERP w obszarach: Produkcja, Finanse, Sprzedaż, Magazyn. Realizacja projektu obejmowała analizę przedwdrożeniową, mającą na celu rozpoznanie potrzeb oraz zoptymalizowanie procesów biznesowych i produkcyjnych. 

Mispol S.A. podzielona jest na 3 zakłady, w których znajduje się 11 linii produkcyjnych. Moduł Produkcja wspiera przedsiębiorstwo w planowaniu, kontroli i rozliczaniu procesów produkcji. Zapewnia on identyfikowalność surowców, produkcji w toku i wyrobów gotowych z dokładnością do serii. Połączenie z innymi modułami XEMI ERP umożliwia rozliczenie rzeczywistych kosztów związanych z wytworzonymi wyrobami gotowymi. 

Zlecenia produkcyjne generowane są w oparciu o harmonogram produkcji zmianowej. Jest on podstawą do planowania zakupu surowców. Kolejną funkcjonalnością są raporty traceability umożliwiające prześledzenie drogi danej serii surowca podczas każdej fazy produkcji. W przypadku konieczności wycofania wyrobów gotowych, raporty pozwalają zidentyfikować surowiec, który był wykorzystany przy produkcji. 

Wprowadzone terminale wagowe umożliwiają dokładną kontrolę wagi surowca na każdym etapie produkcji, tzn. od przyjęcia surowca po rozchód do produkcji. System XEMI ERP jest powiązany z wagami, wyposażonymi w ekrany dotykowe oraz drukarkami etykiet co przyspiesza i ułatwia pracę na produkcji. Terminale wagowe połączone są z serwerem wagowym, który zapewnia przechowywanie oraz dystrybucję danych.

System wagowy został zasilony z XEMI ERP niezbędnymi do pracy dokumentami (PZ, zlecenia) i katalogami (indeks, pracownik). Proces ważenia rozpoczyna się od logowania pracownika na terminalu. Oprogramowanie skonfigurowane jest dla osoby, która pracuje na konkretnym stanowisku i jest uprawniona tylko do dedykowanych dla niej pomiarów oraz zestawu danych i raportów.

Terminal wagowy wraz z drukarką etykiet wykorzystywany jest przy przyjęciu surowca z zakupu. Podczas jego ważenia od razu następuje wydruk etykiety z odpowiednim kodem EAN-128. System XEMI ERP na zlecenie operatora automatycznie przyporządkuje ważenia do określonych dokumentów. Naważanie składników na terminalu wagowym rezerwuje surowiec pod zlecenie przygotowania wyrobu gotowego. 

Wprowadzono urządzenia mobilne służące do wspomagania prac w obszarze przyjęcia surowca, dystrybucji na produkcję oraz w obszarze magazynu wyrobów gotowych. Są one wyposażone w skanery laserowe i pracują on-line z bazą danych systemu XEMI ERP za pomocą sieci bezprzewodowej.

Podczas dostawy towaru, pracownicy magazynu przy użyciu urządzeń mobilnych skanując etykiety, przyjmują towar na stan magazynu pod wskazane zamówienie zakupu. Dokumenty magazynowe są generowane z poziomu urządzenia mobilnego. Następnie tworzą dokumenty przesunięcia międzymagazynowego np. z magazynu surowcowego na magazyn wydziałowy produkcji. 

Wyroby wychodzące z produkcji i trafiające na magazyn wyrobów gotowych przyjmowane są w ilościach rzeczywistych zaczytywanych skanerem z etykiet z kodem wagowym. Umożliwia to dodatkowo kontrolę przepływu towaru pomiędzy działem produkcji a magazynem wyrobów gotowych. 

Przy kompletowaniu towaru na zamówienie klienta, na urządzenie mobilne trafiają przygotowane dokumenty wydania. Operator urządzenia mobilnego skanując etykiety, generuje dokument wydania magazynowego. Na dokumentach zapisuje się informacja, z jakiej serii nastąpiło wydanie i w jakiej ilości. 

Mispol S.A. jest firmą wieloodziałową, dlatego bardzo ważna jest płynna wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami firmy. W związku z tym, wprowadzono Elektroniczny Obieg Dokumentów przyspieszający proces ich zatwierdzania i opisywania. Wszystkie dokumenty znajdują się w systemie XEMI ERP - dzięki temu unikamy gubienia i szukania ich wersji papierowych w grubych segregatorach.

Controlling jest ważnym aspektem dla Zarządu Mispol S.A. Wdrożenie XEMI ERP uprościło proces pozyskiwania danych z systemu transakcyjnego oraz zapewniło ich spójność. Raporty controllingowe tworzone w zewnętrznych narzędziach otrzymują dane źródłowe z systemu magazynowo-produkcyjnego. Dane są eksportowane automatycznie za wybrane okresy na wskazane zasoby, z których są zasilane raporty.

XEMI ERP zapewnia pełną integralność zasobów danych z wszystkich obszarów działalności. 

działy mispol

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności