PSS SPOŁEM Białystok

Społem Białystok RK

PSS Społem Białystok, to Spółdzielnia z tradycjami. Od początku istnienia, a to już ponad 120 lat, stawia na najwyższą jakość produktów oraz wspieranie regionalnego biznesu. Rozwinięta sieć sklepów (ponad 30), tysiące produktów, własna produkcja (piekarnie, ciastkarnie), placówki gastronomiczne, hurtownia, centrum konferencyjno-bankietowe i ponad 1500 zatrudnionych pracowników, to tylko niektóre z elementów, wpływających na wysoką pozycję Spółdzielni. Nic więc dziwnego, że liczba zrzeszonych w niej Członków przekracza aż 1100 osób.

Jednym z warunków przynależności do tego grona jest posiadanie udziałów członkowskich. W przypadku dużych Spółdzielni, a do takich właśnie należy PSS SPOŁEM w Białymstoku, obsługa i rozliczanie udziałów oraz naliczanie i wypłacanie dywidend jest procesem niezwykle trudnym i czasochłonnym.

W Spółdzielni obowiązuje indywidualny klucz naliczania dywidend, stąd też rozwiązania uniwersalne, dostępne na rynku w tym przypadku nie miały racji bytu.

W odpowiedzi na potrzeby PSS Społem zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie do automatycznej obsługi udziałów członkowskich oraz dywidend w Spółdzielni.

FUNKCJONALNOŚCI XEMI UDZIAŁY I DYWIDENDY

REJESTROWANIE NOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

XEMI w porosty sposób pozwala na ewidencję nowych Członków Spółdzielni, a także ich spadkobierców. Oprócz danych potrzebnych do obsługi wkładów i dywidend, w XEMI można uzupełnić dodatkowo dane teleadresowe, by w przyszłości móc generować listę do korespondencji seryjnej np.: do wysyłki zaproszeń na zebrania.

Wyznając zasadę pivacy by design (RODO), nie zapomnieliśmy także o możliwości zarejestrowania w XEMI zgód na przetwarzanie danych osobowych, w innych celach niż obsługa udziałów i dywidend, czyli np. wspomniana wysyłka korespondencji.

OBSŁUGA ZADEKLAROWANYCH WKŁADÓW

XEMI umożliwia wprowadzenie zadeklarowanych przez konkretnego Członka wkładów w postaci ilościowej i kwotowej. Członkowie opłacają kwoty w kasie lub przelewem na rachunek bankowy, co rejestrowane jest w systemie.

XEMI posiada także opcję wpłat uzupełniających wkłady. Jest to funkcja niezwykle przydatna w sytuacji, gdy Członek nie jest w stanie wnieść od razu całej kwoty zadeklarowanego wkładu. W przypadku, gdy Członek Spółdzielni jest pracownikiem, integracja z XEMI Pracownicy umożliwia rejestrowanie rat wkładu na liście płac i odliczanie tych kwot od wynagrodzenia. Raty te mogą być ustalane indywidualnie dla każdego Członka.

OBSŁUGA NALICZANIA DYWIDENDY NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEGO KLUCZA

Chcąc w jak najwyższym stopniu usprawnić obsługę wypłacanych dywidend, stworzyliśmy Spółdzielni możliwość naliczania ich nie tylko w kontekście udziałów, ale także na podstawie danych zbieranych z kart lojalnościowych. Połączenie tych dwóch składników naliczania dywidend w systemie sprawia, że XEMI obsługuje cały proces kompleksowo.

System automatycznie wylicza zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy. W zależności od formy wypłaty (gotówka/przelew) XEMI generuje dokumenty kasowe lub przelewy z wypłatą dywidendy.

RAPORTY

XEMI posiada wbudowaną opcję tworzenia rozmaitych raportów związanych z udziałami czy wypłatą dywidend. System daje możliwość zapisania najczęściej stosowanych zestawień, które są na bieżąco aktualizowane, co eliminuje konieczność tworzenia zestawień od nowa.

KORESPONDENCJA SERYJNA

W przypadku tak dużej organizacji, jaką jest Społem Białystok wysyłka zaproszeń na zebrania Członków jest nie lada wyzwaniem. Wbudowany w XEMI mechanizm na wzór korespondencji seryjnej umożliwia eksport danych teleadresowych oraz wydruk etykiet adresowych bezpośrednio w systemie. Jest to opcja niezwykle przydatna, zwłaszcza w jednostkach, które nie posiadają pakietu MS Office.

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności