PROJEKT realizowany w ramach Działania 1.1 RPO WP

Dnia 24.01.2013. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację naszego nowego projektu: Badania przemysłowe „ekosystemów informatycznych” drogą do wprowadzenia znaczących ulepszeń zintegrowanego systemu informatycznego będącego produktem spółki Merinosoft w Białymstoku.

Projekt dotyczy realizacji badań przemysłowych. Jego celem jest wybór najlepszego ekosystemu informatycznego do współpracy w zakresie bezprzewodowej obsługi systemu klasy ERP – XEMI należącego do Merinosoft Sp. z o.o.

W ramach projektu przewidziano zlecenie wykonania podmiotom zewnętrznym wyspecjalizowanym w badanych ekosystemach, trzech badań wstępnych dotyczących możliwości pracy XEMI w tych systemach.

Na bazie tych badań możliwe będzie dokonanie samodzielnej analizy porównawczej, analiz rynkowych oraz wyboru optymalnego rozwiązania.

Prace badawcze zostaną wykonane we własnym Dziale B+R.

Projekt jest finansowany w 30% ze środków własnych, a w 70% z otrzymanych dotacji.

Czas realizacji to 9 miesięcy.

UE 1

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności