XEMI NOWOŚCI

grafika główna min


XEMI NOWOŚCI to dodatkowe funkcje poszczególnych obszarów systemu XEMI. W tym miejscu będą pojawiać się elementy, o które rozszerzamy oferowane przez nas rozwiązania. 


XEMI RCP

XEMI RCP to rozwiązanie łączące system kadrowy XEMI PRACOWNICY z zewnętrznym systemem zarządzającym urządzeniami i terminalami przeznaczonymi do kontroli dostępu i rejestracji zdarzeń RCP. Stworzone po to, by ułatwić i przyspieszyć rozliczanie czasu pracy Twoich pracowników.

XEMI RCP diagram


KORZYŚCI

 • prosty sposób realizacji zobowiązań wynikających z kodeksu pracy,
 • automatyzacja rozliczania czasu pracy,
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • uproszczenie naliczania listy płac,
 • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów podczas rozliczania czasu pracy,
 • bieżąca kontrola.

DEFINIOWALNE REGUŁY PRZETWARZANIA DANYCH ŹRÓDŁOWYCH

Wcześniej zdefiniowane reguły przetwarzania danych źródłowych korygują wyświetlane informacje poprzez stosowanie m.in. zaokrągleń czasu do umownych wartości czy ustawienia odstępów pomiędzy odczytami w celu zredukowania odczytów przypadkowych.

XEMI RCP definiowanie regué min

CENTRALNA EWIDENCJA KART, CZYTNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

System XEMI RCP posiada opcję rejestrowania wydanych kart, breloków, identyfikatorów itp. poszczególnym pracownikom z wyszczególnieniem daty powierzenia oraz zwrotu.

XEMI RCP centralna ewidencja kart min

ZAUTOMATYZOWANIE PRZETWARZANIA I IMPORT DANYCH DO XEMI PRACOWNICY

XEMI RCP posiada możliwość odczytu danych z systemu zarządzającego czytnikami. Na podstawie zdefiniowanych reguł przetwarzania danych pozwala importować dane do modułu XEMI Pracownicy.

XEMI RCP zautomatyzowanie przetwarzania min

XEMI RCP zautomatyzowanie przetwarzania 1 min

PRZEJRZYSTE WIDOKI HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY

System XEMI RCP importuje dane z zewnętrznego systemu RCP i przetwarza je za pomocą wcześniej zdefiniowanych reguł. Daje to możliwość zapisu informacji w harmonogramach pracy ułatwiając jednocześnie generowanie list płac w systemie XEMI Pracownicy.

XEMI RCP przejrzyste widoki min

XEMI ODZIEŻ

XEMI ODZIEŻ to rozwiązanie, które pozwala skutecznie zarządzać odzieżą roboczą i ochronną, usprawnia ewidencję wydań oraz rejestrację wypłaconych ekwiwalentów za jej nieodebranie lub pranie.

XEMI Odzież diagram min


KORZYŚCI

 • prosty sposób realizacji zobowiązań wynikających z kodeksu pracy,
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów podczas wydawania odzieży lub wypłacania ekwiwalentów,
 • wsparcie w zakresie funkcjonowania w zgodzie z zasadami BHP,
 • automatyzacja wydań odzieży roboczej,
 • uproszczenie naliczania listy płac z uwzględnieniem ekwiwalentów za odzież i pranie,
 • kontrola norm, przydziałów oraz stanu posiadania.

CO ZAWIERA XEMI ODZIEŻ?

FORMUŁOWANIE STRUKTUR BHP

System XEMI ODZIEŻ umożliwia proste zakładanie struktur BHP i przypisanie do nich poszczególnych pracowników.

XEMI Odzie formuéowanie struktur min

EWIDENCJA ODZIEŻY W SYSTEMIE

System ułatwia rejestrację poszczególnych rodzajów odzieży roboczej wraz z określeniem norm ich wydania oraz przypisanie do nich cenników za niepobranie i pranie.

XEMI Odzie ewidencja odzie y min

XEMI Odzie ewidencja odzie y 1 min

SZYBKA REJESTRACJA WYDAŃ ODZIEŻY

XEMI ODZIEŻ przyspiesza ewidencję wydań odzieży roboczej i ochronnej poszczególnym pracownikom. Dodatkowo umożliwia generowanie wydruków tych wydań.

XEMI Odzie Szybka rejestracja wydaä min

XEMI Odzie Szybka rejestracja wydaä 1 min

GENEROWANIE EKWIWALENTÓW

System XEMI ODZIEŻ automatycznie generuje ekwiwalenty za niepobraną odzież oraz za pranie, a po zatwierdzeniu przenosi je na listę płac w systemie XEMI PRACOWNICY.

XEMI Odzie Generowanie ekwiwalent w min

XEMI Odzie Generowanie ekwiwalent w 1 min

RAPORTY WYDAŃ ODZIEŻY

System generuje raporty, wykazujące komu w ostatnim czasie wydano odzież/ekwiwalent. Ponadto XEMI ODZIEŻ posiada alerty powiadamiające o zbliżającym się terminie wydania odzieży/ekwiwalentu konkretnemu pracownikowi.

XEMI Odzie raporty min

Kontakt
Dział Obsługi Klienta:
+48 85 66 44 739
dok@merinosoft.com.pl

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności