XEMI RODO

zdjęcie xemi rodo z ue min 1

Kontakt: Marek Łukjańczuk, mlukjanczuk@merinosoft.com.pl,  +48 85 66 44 738   


logo xemi rodo XEMI RODO to nasza odpowiedź na potrzeby firm i instytucji w zakresie porządkowania kwestii związanych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.


WWW.XEMIRODO.PL

Na każdym administratorze danych spoczywa obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających właściwy poziom ochrony danych osobowych.

RODO kładzie nacisk na dokumentowanie czynności przetwarzania danych przez administratorów danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych sposobów wykazania zgodności prowadzonych działań z wymogami rozporządzenia.

XEMI RODO to prosty w obsłudze program, który dzięku swoim funkcjom skutecznie wspiera zarówno mikro jak i duże przedsiębiorstwa. Jest idealnym narzędziem pracy dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, lub innych wyznaczonych osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

Korzyści

prosty sposób na wykazanie „zgodności z RODO”,
rejestry tworzone w oparciu o wymogi RODO,
porządek w dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
łatwość nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
nieograniczona ilość wprowadzanych danych,
jedno narzędzie – kompleksowa obsługa,
dostęp przez przeglądarkę www, bez czasochłonnych i kosztownych instalacji.

FUNKCJE

rekestr czynności przetwarzaniaSpełniona ZASADA ROZLICZALNOŚCI

 • rejestr zbiorów danych osobowych,
 • rejestr osób upoważnionych,
 • rejestr obszarów przetwarzania,
 • rejestr wykorzystywanych systemów/programów,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • rejestr incydentów i naruszeń.

upoważnienia

 


Upoważnienia do przetwarzania danych:

 • nadawanie upoważnień do pojawiających się zbiorów danych osobowych i ich ewidencja,
 • możliwość generowania treści upoważnień z poziomu aplikacji oraz ich wydruku.

 

 


 

rejestr podmiotów przetwarzających

 

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom:

 • rejestr podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ADO,
 • ewidencja umów powierzenia przetwarzania danych.

 

 

 


 

zasady i procedury baza wiedzy

 

Zasady i procedury w jednym miejscu: 

 • zbiór dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych tj. Polityka Bezpieczeństwa, zasady i procedury, z którymi muszą zapoznać się osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych,
 • możliwość ograniczenia dostępu do dokumentacji.

 

 


 

ankiety

Sprawdzaj i dbaj o świadimość swoich pracowników:

 • możliwość konfiguracji dowolnych ankiet sprawdzających wiedzę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z obowiązujących procedur i zasad ochrony danych oraz ogólnych przepisów dotyczących tego obszaru,
 • e-learning.

 

 


 

rejestr incydentów

 

 

Rejestr incydentów i naruszeń:

 • zdefiniowane pola wskazujące na konieczne do zarejestrowania informacje o zaistniałym zdarzeniu.

 

 


XEMI RODO powstał w ramach projektu GRANT/169 programu „Granty na innowacje” - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018

Więcej o XEMI RODO powie Ci:
Marek Łukjańczuk
mlukjanczuk@merinosoft.com.pl
+48 85 66 44 738

 WWW.XEMIRODO.PL

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności