XEMI Sales Force

oferta XEMI-Sales-Force

Kontakt: Jerzy Sapieżko, jsapiezko@merinosoft.com.pl, 691 435 170

xemi-mobile-SF - Kopia

XEMI SALES FORCE (SFA) to system sprzedażowy, który optymalizuje jakość pocesu sprzedaży, usprawnia komunikację i przepływ danych, porządkuje relacje oraz automatyzuje codzienną pracę przedstawicieli handlowych.XEMI SALES FORCE
  to wyspecjalizowane narzędzie dedykowane do zarządzania procesem sprzedarzy.

Standaryzuje:

 • planowanie celów,
 • wyznaczanie i delegowanie zadań,
 • monitorowanie postępu,
 • gromadzenie i analizowanie danych.

PERSONALIZOWANA APLIKACJA MOBILNA DLA PRZEDSTAWICIELA

AUTOMATYZUJE I USPRAWNIA:
 • planowanie wizyt w ramach trasówek,
 • przyjmowanie zamówień,
 • inwentaryzację towarów i materiałów reklamowych,
 • badanie cen produktów własnych i konkurencji,
 • raportowanie standardów dystrybucyjnych i ekspozycyjnych,
 • monitorowanie uzyskanych wyników.
ZAPEWNIA:
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy przedstawiciela,
 • automatyczną wymianę danych pomiędzy systemem transakcyjnym i urządzeniem mobilnym przedstawiciela handlowego.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

KARTOTEKI

Aplikacja zawiera dane dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. W każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów.

DOKUMENTY

Aplikacja umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) przy sprzedaży bezpośredniej (Vanselling) lub zamówień przy sprzedaży pośredniej (Preselling).

ROZRACHUNKI

Aplikacja umożliwia bieżące rozliczanie należności lub zobowiązań kontrahentów. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW).

ANKIETY

Aplikacja umożliwia weryfikację jakości ekspozycji towarów, sporządzanie raportów obecności towarów własnych i konkurencji w sklepie, badanie cen, a także generowanie notatek ze spotkania.

PLAN DNIA

Aplikacja automatyzuje budowanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych planów pracy. Umożliwia planowanie indywidualnych scenariuszy wizyt u danego kontrahenta lub grupy klientów. Mierzy przepracowany czas w ciągu dnia jak i łączny czas w odniesieniu do wizyt handlowych. Gromadzi informacje o użytkowanych samochodach służbowych i ich przebiegach. Zawiera opcję odznaczania śladu GPS podczas pracy przedstawiciela handlowego. 

RAPORTY

Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie osiąganych rezultatów dotyczących wizyty, dnia pracy, a także celów miesięcznych.

XEMI SALES FORCE – CENTRUM ZARZADZANIA DLA MENEDŻERA

Personalizowana aplikacja zarządcza dla dyrektorów i kierowników sprzedaży, działająca przez przeglądarkę internetową. Jest idealnym narzędziem, zawierającym zestaw narzędzi do planowania, kontroli i analizy wyników zespołów sprzedażowych.

XEMI SALES FORCE MANAGER, TO
 • wyższy poziom zarządzana sprzedażą,
 • szybkie planowanie, potwierdzanie i weryfikowanie działań podległych pracowników,
 • podgląd działań i wyników zrealizowanych i zarejestrowanych w aplikacji mobilnej w Xemi Sales Force przez pracowników,
 • zarządzanie rejonami, pracownikami i bazą kontrahentów,
 • sprawna komunikacja z pracownikami i możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
 • analiza rezultatów z wykorzystaniem raportów.

OFERUJEMY

analiza potrzeb dopasowanie szaryANALIZĘ POTRZEB I INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

wdrożenie szaryWDROŻENIE I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU

hosting szaryHOSTING APLIKACJI

helpdesk szaryHELPDESK DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI 24/7

integracja szaryINTEGRACJĘ Z PROGRAMAMI INNYCH PRODUCENTÓW


Określimy potrzeby Twojej Firmy i dopasujemy do nich funkcjonalności aplikacji.
Wskażemy możliwości integracji z posiadanym oprogramowaniem.
Odpowiemy na Twoje pytania.

XEMI SF W P.F. LEK-AM SP. Z O.O.

xemi sf w zakładach spożywczych bona sp. z o.o

Więcej o XEMI Sales Force powie Ci:
Jerzy Sapieżko
jsapiezko@merinosoft.com.pl
691 435 170

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności