XEMI Sales Force

Zmobilizowany do sprzedaży


xemi mobile SF

XEMI SALES FORCE (SFA) to mobilny system sprzedaży, który optymalizuje jakość pocesu handlowego, usprawnia komunikację i przepływ danych, porządkuje relacje oraz automatyzuje codzienną pracę przedstawicieli handlowych.XEMI SALES FORCE
  to wyspecjalizowane narzędzie wspomagające zarządzanie sprzedażą.

Standaryzuje:

 • planowanie celów,
 • wyznaczanie i delegowanie zadań dla PH,
 • monitorowanie postępu,
 • gromadzenie i analizowanie danych..

APLIKACJA MOBILNA DLA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

AUTOMATYZUJE I USPRAWNIA:
 • planowanie wizyt w ramach trasówek,
 • przyjmowanie zamówień,
 • inwentaryzację towarów i materiałów reklamowych,
 • badanie cen produktów własnych i konkurencji,
 • raportowanie standardów dystrybucyjnych i ekspozycyjnych,
 • monitorowanie uzyskanych wyników.
ZAPEWNIA:
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy przedstawiciela,
 • automatyczną wymianę danych pomiędzy systemem transakcyjnym i urządzeniem mobilnym przedstawiciela handlowego.

PODSTAWOWE FUNKCJE APLIKACJI MOBILNEJ

KARTOTEKI

Aplikacja zawiera dane dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. W każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów.

DOKUMENTY

Aplikacja umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) przy sprzedaży bezpośredniej (Vanselling) lub zamówień przy sprzedaży pośredniej (Preselling).

ROZRACHUNKI

Aplikacja umożliwia bieżące rozliczanie należności lub zobowiązań kontrahentów. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW).

ANKIETY

Aplikacja umożliwia weryfikację jakości ekspozycji towarów, sporządzanie raportów obecności towarów własnych i konkurencji w sklepie, badanie cen, a także generowanie notatek ze spotkania.

PLAN DNIA

Aplikacja automatyzuje budowanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych planów pracy. Umożliwia planowanie indywidualnych scenariuszy wizyt u danego kontrahenta lub grupy klientów. Mierzy przepracowany czas w ciągu dnia jak i łączny czas w odniesieniu do wizyt handlowych. Gromadzi informacje o użytkowanych samochodach służbowych i ich przebiegach. Zawiera opcję odznaczania śladu GPS podczas pracy przedstawiciela handlowego (trasówki).

RAPORTY

Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie osiąganych rezultatów dotyczących wizyty, dnia pracy, a także celów miesięcznych.

CENTRUM ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ - PANEL DLA MENEDŻERA

Personalizowana aplikacja zarządcza dla dyrektorów i kierowników sprzedaży, działająca przez przeglądarkę internetową. Jest idealnym narzędziem do planowania, kontroli i analizy wyników zespołów sprzedażowych.

XEMI SALES FORCE MANAGER, TO
 • wyższy poziom zarządzana sprzedażą,
 • szybkie planowanie, potwierdzanie i weryfikowanie działań podległych przedstawicieli handlowych,
 • podgląd działań i wyników zrealizowanych i zarejestrowanych w aplikacji mobilnej,
 • zarządzanie rejonami, handlowcami i bazą kontrahentów,
 • sprawna komunikacja z pracownikami i możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
 • zarządzanie zamówieniami,
 • analiza rezultatów z wykorzystaniem raportów.

OFERUJEMY

analiza potrzeb dopasowanie szaryANALIZĘ POTRZEB I INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

wdrożenie szaryWDROŻENIE I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU

hosting szaryHOSTING APLIKACJI

helpdesk szaryHELPDESK DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI 24/7

integracja szaryINTEGRACJĘ Z PROGRAMAMI INNYCH PRODUCENTÓW


Określimy potrzeby Twojej Firmy i dopasujemy do nich funkcjonalności aplikacji.
Wskażemy możliwości integracji z posiadanym oprogramowaniem.
Odpowiemy na Twoje pytania. 

ZAUFALI NAM M.IN.

akwen wwwbell wwwFlis wwwGREEN AND JOY POLSKA wwwICE NET wwwZMB Dystrybucja www

BLOG

Czy warto oceniać PH w kontekście zadań i celów?

Czy znasz powiedzenie Liczby nie kłamią? W dzisiejszych czasach, we współczesnym otoczeniu rynkowym, każda firma/organizacja niezależnie od tego czy jej kondycja jest dobra czy zła powinna odnosić się do liczb.

czytaj

Ile czasu Twój PH przeznacza na skuteczną wizytę?

Czy wiesz, jaki procent czasu Twojego pracownika został skutecznie przepracowany? Czy masz świadomość tego jak czas poświęcony na obsługę kontrahenta wpływa na wartość zamówienia, a także na długofalową współpracę? Czy chciałbyś wiedzieć, jakiemu klientowi warto poświęcić więcej czasu, a jakiego na razie odpuścić? Jeżeli odpowiedziałeś tak przynajmniej na jedno z tych pytań, dobrze trafiłeś. Zobacz jak zmierzyć i ocenić wartości wynikające z czasu, jaki każdy pracownik przeznacza na bezpośrednią obsługę klienta.

czytaj

Więcej o XEMI Sales Force powie Ci:
Jerzy Sapieżko
jsapiezko@merinosoft.com.pl
+48 691 435 170

Kontakt
Dział Obsługi Klienta:
+48 85 66 44 739
dok@merinosoft.com.pl

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności